Bông lau tai vằn – Streak-eared Bulbul

P5DA7719_L640

Bông lau tai vằn – Streak-eared bulbul, Nam Cát Tiên, 4/2018

Bông lau tai vằn là chim có kích thước trung bình (khoảng 18 cm) trong họ chào mào. Chim trống và chim mái giống nhau với thân trên màu nâu, thân dưới màu xám nhạt và dưới đuôi màu vàng. Chúng rất nổi bật với mảng tai nhiều sọc trắng (là lý do chúng được đặt tên) và mỏ nâu, chuyển dần sang hồng về gốc mỏ.

Streak-eared bulbul is medium-sized bird (about 18 cm) in bulbul family. Both sexes are similar with brownish upperparts, greyish underparts and yellowish vent. They have distinctive white -streaked ear-coverts (that reflected in it’s name), and brown bill with pinker base.

Continue reading