Bông lau vàng – Flavescent bulbul

Bông lau vàng – Flavescent bulbul, Măng Đen, 2/2022

Mô tả

Bông lau vàng là một loài có kích thước lớn trong nhóm bông lau (khoảng 22cm). Chim có đầu màu xám với mỏ dày đen, mày trước mắt và vành mắt màu trắng, đỉnh đầu có vảy đen và mào thấp, thân trên màu xanh olive nhạt với cánh màu vàng đậm, thân dưới màu vàng đậm dần ra hai bên sườn, lông bao đuôi dưới màu vàng sáng. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Flavescent bulbul is a large sized species in the bulbul group (about 22 cm). It has a distinctive greyish
head with blackish thick bill, pronounced whitish pre-ocular supercilium and eyering and scaled-crown with slight crest, dull olive upperside with dark-yellow wing, variably yellow-washed underside and bright yellow undertail-coverts. Male and female are similar

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting information:

Continue reading

Chào mào mỏ lớn – Crested finchbill

Chào mào mỏ lớn – Crested finchbill, Mù Căng Chải, 10/2020

Mô tả:

Chào mào mỏ lớn là loài có kích thước trung bình trong nhóm chào mào (khoảng 21 cm). Chim có mào đen thẳng đứng, mỏ vàng lớn nổi bật, má và trán trắng với phần thân còn lại màu xanh lá cây pha vàng. Chim trống và mái giống nhau

Description:

Crested finchbill is medium sized species in bulbul group (about 21 cm). It has an erected black crest, distinctive thick yellow bill, whitish forehead and ear coverts and yellowish green plumage. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Chào mào vạch – Striated bulbul

Chào mào vạch – Striated bulbul, Mù Căng Chải, 10/2020

Description:

Striated bulbul is large sized species in bulbul group (about 23 cm). It has heavy black streaked crest, shoulder and underparts, yellowish green upperparts, yellow throat. Male and female are similar.

Mô tả:

Chào mào vạch là loài có kích thước lớn trong nhóm chào mào (khoảng 23 cm). Chim có nhiều sọc đen trên mào, vai và thân dưới, thân trên màu xanh lá cây pha vàng, họng vàng. Chim trống và mái giống nhau.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Cành cạch bụng hung – Ochraceous bulbul

P5DA0304_L2048

Cành cạch bụng hung – Ochraceous bulbul, Thác Mai, 5/2020

Mô tả:

Cành cạnh bụng hung là loài có kích thước trung bình trong nhóm chào mào (khoảng 20 cm). Chim rất giống với cành cạnh lớn nhưng nhỏ hơn, mào ngắn hơn và thân dưới nhiều nâu hơn.

Description:

Ochraceous bulbul is medium sized species in bulbul group (about 20 cm). It is similar to puff-throated bulbul but slightly smaller, shorter crest and browner upperparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Bông lau đít đỏ – Northern Sooty headed bulbul

Bông lau đít đỏ – Northern Sooty headed bulbul, Đông Anh, 12/2020

Mô tả:

Bông lau đít đỏ là loài có kích thước nhỏ trong nhóm chào mào (khoảng cm). Chim có thân trên màu nâu, cổ thân dưới màu trắng, đầu đen có mào nhỏ, lông bao đuôi màu đỏ.

Description:

Northern is small sized species in bulbul group (about cm). It has grey-brown upperparts and whitish neck and underparts, prominent black head with a small crest, red vent.

Continue reading

Cành cạch hung – Chestnut bulbul

P5DA9809_L2048

 

Cành cạch hung – Chestnut bulbul, Tam Đảo, 5/2020

Mô tả:

Cành cạch hung là loài có kích thước trung bình trong nhóm chào mào (khoảng 21 cm). Chim có lông đỉnh đầu màu đen dựng như có mào, mặt và thân trên màu hạt dẻ nổi bật, cổ trắng và thân dưới xám nhạt. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Chestnut bulbul is medium sized species in bulbul group (about 21 cm). It has black elongated crown as crest, distinctive chestnut head-sides and upperparts, white throat, and grey underparts. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Cành cạch xám – Ashy bulbul

P5DA3665_L2048

Cành cạch xám – Ashy bulbul, Di Linh, 1/2020

Mô tả:

Cành cạch xám là loài có kích thước nhỏ đến trung bình trong nhóm cành cạch (khoảng 20cm). Chim có đỉnh đầu màu nâu xám đậm, tai xám, cổ họng trắng nổi bật và thân trên màu nâu xám với cánh xanh vàng sáng. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Ashy bulbul is small to medium sized bulbul (about 20 cm). It has dark bronw crown,  grey ear-coverts, distinctive white throat and greyish brown upperparts with prominent bright yellowish-green wing-panel. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Bông lau ngực nâu – Brown breasted bulbul

P5DA4753_L2048

Bông lau ngực nâu – Brown breasted bulbul, Sapa, 10/2019

Mô tả:

Bông lau ngực nâu là loài có kích thước trung bình trong nhóm bông lau (khoảng 20 cm). Chim có mào đen ngắn nổi bật trên phần cổ màu trắng, ngực nâu, thân trên và đuôi nâu đậm, thân dưới trắng mờ và lông bao đuôi dưới vàng đậm. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Brown-breasted bulbul is medium sized species in bulbul group (about 20 cm). It has distinctive black short crest and prominent white throat, brown chest, deep brown upperparts and tail, whitish underparts and deep yellow vent. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Bông lau mày trắng – Yellow-vented bulbul

P5DA1030_L2048
Bông lau mày trắng – Yellow-vented bulbul, Hồ Chí Minh, 7/2019

Mô tả

Bông lau mày trắng có kích thước trung bình trong họ chào mào (khoảng 20 cm). Chim có dọc hố trước mắt màu đen nổi bật giữa mày rộng và cổ màu trắng, thân trên màu nâu và thân dưới màu trắng nhiều sọc đậm màu, bao dưới đuôi màu vàng. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Yellow vented bulbul is medium sized species in bulbul group (about 20 cm). It has broad white supercilium, distinctive dark loral stripe, while throat, brown upperpart and whitish with daker streaks underparts, yellow vent. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Continue reading