Bông lau ngực nâu – Brown breasted bulbul

P5DA4753_L2048

Bông lau ngực nâu – Brown breasted bulbul, Sapa, 10/2019

Mô tả:

Bông lau ngực nâu là loài có kích thước trung bình trong nhóm bông lau (khoảng 20 cm). Chim có mào đen ngắn nổi bật trên phần cổ màu trắng, ngực nâu, thân trên và đuôi nâu đậm, thân dưới trắng mờ và lông bao đuôi dưới vàng đậm. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Brown-breasted bulbul is medium sized species in bulbul group (about 20 cm). It has distinctive black short crest and prominent white throat, brown chest, deep brown upperparts and tail, whitish underparts and deep yellow vent. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Bông lau mày trắng – Yellow-vented bulbul

P5DA1030_L640

Bông lau mày trắng – Yellow-vented bulbul, Hồ Chí Minh, 7/2019

Mô tả

Bông lau mày trắng có kích thước trung bình trong họ chào mào (khoảng 20 cm). Chim có dọc hố trước mắt màu đen nổi bật giữa mày rộng và cổ màu trắng, thân trên màu nâu và thân dưới màu trắng nhiều sọc đậm màu, bao dưới đuôi màu vàng. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Yellow vented bulbul is medium sized species in bulbul group (about 20 cm). It has broad white supercilium, distinctive dark loral stripe, while throat, brown upperpart and whitish with daker streaks underparts, yellow vent. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Continue reading