Te vặt – Red-wattled Lapwing

P5DA4501_L2048

Te vặt – Red-wattled Lapwing, Mã Đà, 11/2019

Mô tả:

Te vặt là một loài chim lớn trong nhóm chim lội (khoảng 35 cm). Chim có đầu đen với mảng trắng nổi bật sau tai và mỏ đỏ với đỉnh mỏ đen, lưng và cánh màu nâu nhạt, thân dưới màu trắng, và chân dài màu vàng. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Red-wattled lapwings are large species in  wader group (about 35 cm). It has black head  with distinctive white patch at ear-covert and a black-tipped red bill,  light brown back and wing, white underparts and very long yellow legs. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading