Voọc Quần đùi trắng – Delacour’s langur

5D4A9637_E_640

Voọc Quần đùi trắng – Delacour’s langur (Vân Long, Ninh Bình, 5/2017)

Mô tả:

Voọc quần đùi trắng hay voọc mông trắng là loài có kích thước nhỏ trong nhóm vooc (dài khoảng 60 cm). Vooc có bộ lông hai màu trắng đen rõ rệt, với mảng trắng trên má, toàn thân trên màu đen tách biệt bởi phần trắng từ trên hông tới đầu gối, và đuôi dài. Vooc mới sinh có bộ lông vàng sáng trong suốt bốn tháng đầu đời.

Description:

Delacour’s langur is small sized species in langur group (about 60 cm in length). It has mainly black and white coloration with white whiskers on the cheeks, black upper body, a sharp demarcation to white from just above the hips to just above the knees and the long bushy tail. The babies of the Delacour’s langur have bright orange fur for their first four months.

Clips: N/A

Thông tin thú vị:

Voọc quần đùi trắng hay voọc mông trắng là loài đặc hữu của Việt Nam và đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức cấp với tổng số cá thể tồn tại trên các dãy núi đá vôi tại các tỉnh Ninh Binh, Hà Nam, Hòa Bình và Thanh Hóa ước tính là khoảng từ 200 đến 250 cá thể, chia làm 19 nhóm độc lập.

Interesting facts:

The Delacour’s langur is endemic to a small section of northern Vietnam. It is a critically endangered species. The total population surviving in series of limestone mountain ranges in the provinces of Ninh Binh, Ha Nam, Hoa Binh, and Thanh Hoa is estimated to be between 200 and 250 individuals, surviving in 19 isolated subpopulations.

5D4A9581_E_640

5D4A9285_E_640

5D4A9672_E_640

IMG_7238_ES_1440

 

A7E00835_ES_1440

A7E00841_ES_1440A7E00848_ES_1440

A7E02965_ES_1440

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s