Phướn lớn – Green-billed Malkoha

IMG_4186_ES_1440

Phướn lớn – Green-billed Malkoha, Sơn Trà Peninsula, 4/2017

 

Phướn lớn là chim lớn với tổng chiều dài khoảng 55 cm. Chim có mắt đen và lông mặt đỏ nổi bật với vành trắng nhỏ xung quanh. Chim có thân trên và cánh trên màu xám xanh lục, đuôi rộng và dài có các điểm trắng cuối đuôi, thân dưới và đầu màu xám.

Green-billed Malkoha is large bird with total length of 55 cm. It has black eye and distinctive red facial skin with narrow whitish surround. It has greyish-green upper-part, upper wing,  broadly white tipped long tail, grey head and under-part.

IMG_0684_ES_1440

Phướn lớn – Green-billed Malkoha, Sơn Trà Peninsula, 4/2017

P5DA0179_L640

Phướn lớn – Green-billed Malkoha, Sơn Trà Peninsula, 11/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s