Cò ốc – Asian Open-billed Stork

P5DA4422_L2048
Cò ốc – Asian Open-billed Stork, Thanh Miện, 05/2020

Mô tả:

Cò ốc (cò nhạn) là loài có kích thước lớn (khoảng 75cm). Chim có  bộ lông xám hoặc trắng với đuôi và cánh đen bóng, mỏ lớn với khe hở giữa hai phần mỏ. Cò ốc non được không có khe hở giữa hai mỏ. Điều này được cho là một tiến hóa nhằm chúng ăn thức ăn chủ yếu của chúng là ốc.

Description:

Asian open-billed stork is large bird (about 75 cm). It has very large bill with a gap between the arched upper mandible and recurved lower mandible, greyish or white plumage with glossy black wings and tail. Juvenile does not have this gap which is thought to be an adaptation for adult that aids in the handling of snails, their main prey. 

Clips:

Thông tin thú vị:

Tại Việt Nam, trước năm 1975 cò ốc chỉ quan sát thấy ở đồng bằng Nam bộ (Võ Quý, Chim Việt Nam, Volume 1, page 100). Sau những năm 2010 đến này, chúng rất phổ biến tại đồng bằng Bắc Bộ (như Hải Dương, Ninh Bình). Việc di cư này có thể do sự phát triển quá mức của ốc bươu vàng tại miền bắc.

Interesting facts:

In Vietnam, before 1975, it was only observed in the Southern Delta areas (Võ Quý, Chim Việt Nam, Volume 1, page 100). However, it has been very popular in the Northern Delta areas after 2010 (such as Hai Duong, Ninh Binh). This migration may related to the overgrowth of yellow snail in the north.

P5DA4237_L2048

Cò ốc – Asian Open-billed Stork, Thanh Miện, 05/2020

A7E00376_ES_1440

Cò ốc – Asian Open-billed Stork, Thung Nham, 04/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s