Voọc Quần đùi trắng, Delacour’s langur (Vân Long, Ninh Bình, 5/2017)

5D4A9637_E_6405D4A9581_E_6405D4A9285_E_6405D4A9672_E_640

IMG_7238_ES_1440

The Delacour’s langur, or Delacour’s lutung, (Trachypithecus delacouri) is a critically endangered species.  It is considered to be one of the world’s most endangered primate species only observed in Vietnam .The total population surviving in series of limestone mountain ranges in the provinces of Ninh Binh, Ha Nam, Hoa Binh, and Thanh Hoa is estimated to be between 200 and 250 individuals, surviving in 19 isolated subpopulations (http://www.iucnredlist.org). This male langur was seen in Van Long Wetland National Reservation Area.

Voọc quần đùi trắng hay voọc mông trắng là loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Nó được xem là một trong những loài linh trưởng ở mức nguy hiểm nhất thế giới chỉ có tìm thấy ở Việt Nam với tổng số cá thể tồn tại trên các dãy núi đá vôi tại các tỉnh Ninh Binh, Hà Nam, Hòa Bình và Thanh Hóa ước tính là khoảng từ 200 đến 250 cá thể, chia làm 19 nhóm độc lập. Con Voọc đực này được nhìn thấy tại Khu Bảo tồn Quốc gia Đất ngập nước Vân Long.

 

A7E00835_ES_1440

A7E00841_ES_1440A7E00848_ES_1440

A7E02965_ES_1440

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s