Chèo bẻo đen – Black drongo

P5DA9343_L2048

Chèo bẻo đen – Black drongo, Hà Nội, 05/2020

Mô tả:

Chèo bẻo đen là chim có toàn bộ lông màu đen với chiều dài khoảng 28 cm. Chim có đuôi chẻ rõ, dễ nhận biệt. Đây là loài chim rất dữ kể cả đối với những loài chim khác lớn hơn.

Description:

Black drongo is a wholly black bird with whole length of 28 cm . It has a distinctive forked tail. The species is known for its aggressive behaviour towards much larger birds.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

IMG_6749_ES_1440-2

Chèo bẻo đen – Black drongo, Xuân Thủy, 05/2017

IMG_6740_ES_1440

P5DA9369_L2048

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s