Đớp ruồi đầu xám – Grey-headed flycatcher

T8A_5191_L640

Đớp ruồi đầu xám – Grey-headed flycatcher, Hà Nội, 10/2017

Chim đớp ruồi đầu xám có chiều dài khoảng 12 cm, đầu, cổ và ngực xám tro, hơi thẫm hơn ở đỉnh đầu và hơi nhạt hơn ở họng và ngực.Mặt lưng chim màu lục vàng tươi, hông màu tươi và gần như vàng. Lông cánh màu nâu thẫm với viền vàng lục.

The grey-headed flycatcher is about 12 cm long, head, neck and chest is grey, a canary yellow belly and yellowish-green upperparts.

T8A_5155_L640

Đớp ruồi đầu xám – Grey-headed flycatcher, Hà Nội, 10/2017

T8A_5192_L640

5D4A1107_L640

Đớp ruồi đầu xám – Grey-headed flycatcher, Bạch Mã, 09/2017

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s