Chích bông cánh vàng – Dark necked tailorbird

A7F00412_L640

Chích bông cánh vàng (con mái)- Dark necked tailorbird (female), Sơn Trà, 09/2017

P5DA9710_L640

Chích bông cánh vàng (con trống)- Dark necked tailorbird (male), Sơn Trà, 09/2017

 

Chích bông cánh vàng là chim có kích thước trung bình trong họ Chiền chiện (khoảng 12 cm). Vào mùa sinh sản, toàn bộ cổ họng và ngực trên của con trống đen xám trong khi con mái không chuyển màu đen. Ngoài mùa sinh sản, con trống và con mái giống nhau. Chúng đều có đỉnh đầu nâu đỏ, thân trên màu vàng pha xanh lá cây và thân dưới trắng với phần dưới đuôi vàng.

Dark necked tailorbird is medium sized species under the Cisticolidae family (about 12 cm). In breeding season, male has solid blackish-grey lower throat and upper breast which is not seen in female. In non-breeding season, male and female are similar. They both have rufous crown, yellowish green upperparts and whitish underpart with yellow vent.

5D4A8759_L640

Chích bông cánh vàng (con trống non)- Dark necked tailorbird (juvenile/male), Sơn Trà, 09/2017

IMG_0162

Tổ của chim chích bông thông thường/ a nest of command tailor-birds

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s