Hoét lam – Blue Whistling Thrush

P5DA4539_L2048
Hoét xanh mỏ đen – Blue Whistling Thrush, Hà Nội, 10/2017

Mô tả:

Hoét xanh (lam) có bộ lông màu xanh da trời đậm pha tím với những điểm trắng trên thân. Bụng và phần dưới đuôi cùng màu nhưng không có điểm trắng và cánh có tông màu xanh da trời hơi khác so với thân. Mỏ chim có thể màu vàng hoặc màu đen. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Blue whistling thrush is overall dark violet blue with shiny spangling on the tips of the body feathers. It’s abdomen and under the tail are same color without the white spots and it’s wing coverts are a slightly different shade of blue. The bill is either yellow or black. The sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s