Chèo bẻo rừng – Bronzed Drongo

P5DA7784_L2048

Chèo bẻo rừng – Bronzed Drongo, Mã Đà, 10/2019

Mô tả:

Chèo bẻo rừng có bộ lông màu xanh da trời đậm, bóng xếp nhịp nhàng tại phần đầu, cổ và ngực. Chim có mỏ đen dẹt, mắt đen. Đuôi của chim mảnh khảnh và xẻ sang hai bên với lông đuôi bên ngoài dài ra thêm một chút.

Description:

Bronzed drongo has dark blue-greenish plumage with a spangled appearance on the head, neck and breast. It has flattened black bill, black eyes . The tail is slender and well forked with the outer tail feathers flaring outward slightly.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

T8A_3257_L640

Chèo bẻo rừng – Bronzed Drongo, Nam Cát Tiên, 10/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s