Đớp ruồi xanh nhạt – Pale Blue Flycatcher

Đớp ruồi xanh nhạt – Pale Blue Flycatcher, Đà Lạt, 10/2018.

Mô tả:

Đớp ruồi xám nhạt (con trống) có bộ lông màu xanh nhạt đặc trưng và có một sọc đen không liên tục từ mắt đến phần trên của mỏ. Chim có phần thân dưới (từ cổ đến đuôi) màu xám. Chim mái khác chim đực ở phần lưng màu nâu và mặt trên của đuôi màu nâu đỏ

Description:

The male pale blue flycatcher has distinctive pale blue plumage and has a dark discontinuous streak between the eyes and above the bill.  It has greyish underparts from throat to vent. The female is different with brown back and reddish brown upper tail.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

T8A_5126_L640-2
Đớp ruồi xanh nhạt – Pale Blue Flycatcher, Hà Nội, 10/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s