Chích chạch má vàng – Pin-striped Tit Babbler

P5DA4990_L2048

Chích chạch má vàng – Pin-striped Tit Babbler, Mã Đà, 4/2017

Mô tả:

Chích chạch má vàng là chim chích nhỏ (khoảng 12cm) với mỏ cứng khỏe. Thân trên của chim màu nâu với đỉnh đầu màu nâu đậm và một sọc vàng trên mắt. Thân dưới màu vàng nhạt với sọc đen nhỏ trước ngực.

Description:

Pin-striped tit-babbler is a small (about 12cm), strong-billed babbler. The upper-part of the bird is brown with chestnut crown and yellow strip above it’s eye. The under-part is pale yellow with narrow black breast streaks.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA2901_L2048

Chích chạch má vàng – Pin-striped Tit Babbler, Sơn Trà, 3/2018

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s