Khướu đất họng xám – Pale throated wren babbler

P5DA3932_L2048

Khướu đất họng xám (con trống) – Pale throated wren babbler (male), Fanxipan, 10/2019

Mô tả:

Khướu đất họng trắng là loài chim nhỏ trong họ chuối tiêu (chỉ khoảng 11 cm). Chim có bộ lông phần lớn màu nâu xám với nhiều sọc đậm. Chim trống có cổ họng trắng nổi bật trong khi chim mái có cổ họng màu nâu sáng, ngực và sườn có màu đậm hơn.

Description:

Pale throated wren babbler is very small bird in wren babbler group (about 11 cm). It has mostly greyish-brown plumage with heavy dark scales. Male has distinctive white throat while female has buffy-rufous throat and darker and browner base colour of breast and flanks.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Khướu mỏ cong – Sickle billed scimitar babbler

P5DA2622_L2048.jpg

Khướu mỏ cong – Sickle billed scimitar babbler, 10/2019, Fanxipan

Mô tả:

Khướu mỏ cong là loài có kích thước trung bình trong nhóm họa mi đất (khoảng 20 cm). Chim có mỏ đen, dài, cong nổi bật (trắng dần phía đầu mỏ), đầu xám, cổ họng trắng với nhiều sọc đen nhỏ và toàn thân màu nâu.

Description:

Sickle-billed scimitar babbler is medium sized in scimitar babbler group (about 20 cm). It has distinctively very long, slender and sharply downturned blackish bill (paler to the tip), greyish head, whitish throat with dark streaks and brown plumage. 

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Khướu đá cánh vằn – Bar winged wren babbler

20191017_Fansipan_T9F02842_L2048

Khướu đá cánh vằn (con trống) – Bar winged wren babbler (male), Fanxipan, 10/2019

Mô tả:

Khướu đá cánh vằn là loài có kích thước tương đối lớn trong họ chuối tiêu (khoảng 13 cm). Chim có đỉnh đầu đen với nhiều đốm trắng, cổ họng trắng, sườn nâu và cánh nâu xám với nhiều sọc ngang đen. Chim mái có nhiều sọc dọc màu nâu trên cổ hơn chim trống.

Description:

Bar-winged wren babbler is relative large species in wren babbler group (about 13 cm). It has white-spotted blackish head, white throat, rufous flanks,  and buffish-grey wings and tail with prominent dark bars. Female has more rufous-streaked throat than male.

Clips:

Thông tin thú vị: Chim mới được phát hiện lần đầu tại Việt Nam ngày 4/5/2010 tại Fanxipan.

Interesting facts: It was first seen in Vietnam in May 4, 2010

Continue reading

Chích chạch má vàng – Pin-striped Tit Babbler

P5DA4990_L2048

Chích chạch má vàng – Pin-striped Tit Babbler, Mã Đà, 4/2017

Mô tả:

Chích chạch má vàng là chim chích nhỏ (khoảng 12cm) với mỏ cứng khỏe. Thân trên của chim màu nâu với đỉnh đầu màu nâu đậm và một sọc vàng trên mắt. Thân dưới màu vàng nhạt với sọc đen nhỏ trước ngực.

Description:

Pin-striped tit-babbler is a small (about 12cm), strong-billed babbler. The upper-part of the bird is brown with chestnut crown and yellow strip above it’s eye. The under-part is pale yellow with narrow black breast streaks.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading