Chim Nghệ Ngực Vàng – Common iora

T8A_3121_L640

Chim Nghệ Ngực Vàng (con trống) – Common Iora (male), Nam Cát Tiên, 9/2017

Chim nghệ Ngực vàng là một loài chim nhỏ trong bộ Sẻ. Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống có đỉnh đầu và lưng màu đen. Cánh cũng có màu đen với hai vạch trắng to (đặc biệt trong mùa sinh sản) và đuôi đen. Chim mái có cánh màu xanh lá với hai vạch trắng nhỏ hơn và đuôi màu xanh ô liu. Phần thân dưới của cả chim trống và chim mái đều màu vàng.

The common iora is a small passerine bird (about 13 cm) and sexually dimorphic.  Male has a black cap and back adding to a black wing with particularly prominent  the two white bars  (especially in breeding season) and black tail at all seasons. Female has greenish wings with smaller white bars and an olive tail. The undersides of both are yellow.

P5DA4183_L1200

Chim Nghệ Ngực Vàng (con trống) – Common Iora (male), Giang Điền, 9/2017

T8A_3127_L640

P5DA0608_S640

T8A_3187_L640

Chim Nghệ Ngực Vàng (con mái) – Common Iora (female), Nam Cát Tiên, 9/2017

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s