Diệc xám – Grey Heron

P5DA3971_L2048

Diệc xám – Grey Heron, Xuân Thủy, 11/2017

Mô tả:

Diệc xám là loài chim nước lớn, chân dài. Chim có đầu trắng, mỏ nhọn màu vàng pha hồng, cổ trắng với sọc đen rộng từ mắt đến ngực. Lưng và cánh trên của chim màu xám và phần thân dưới màu trắng xám với những mảng lông đen ở sườn.

Description:

Grey heron is a large sized, long-legged wader. It has a white head, pinkish-yellow sharply pointed beak, white long neck with a broad black stripe from its eye to  crest. The back and wings are grey and the underparts are greyish-white, with some black on the flanks.

Clips:

Specially thank for this great contribution from Mark Avibirds.com

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA5386_L2048

Diệc xám – Grey Heron, Xuân Thủy, 11/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s