Quạ đen – Large-billed crow

P5DA6550_L640

Quạ đen – Large-billed crow, Cat ba, 11/2017

Mô tả:

Quạ đen có lông màu xám đen và mỏ đen tương đối dài với mỏ trên dày và cong xuống. Chim có cánh, đuôi, mặt và cổ họng đen bóng.

Description:

The large-billed crow has dark greyish plumage and a relatively long, black bill with the upper one quite thick and arched. It has glossy black wings, tail, face and throat are.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s