Hoét đá – Blue rock thrush

P5DA5826_L640

Hoét đá (chim trống non ngoài mùa sinh sản) – Blue rock thrush (immature male – non breeding season), Cát Bà, 11/2017

P5DA8104_L640-2

Hoét đá (chim trốngmái ngoài mùa sinh sản) – Blue rock thrush (female – non breeding season), Xuân Thủy, 1/2018

Blue rock thrush is medium size thrush with length from 21–23 cm with a long slim bill.  The male, in non breeding season, has darkish-brown plumage with pale mottling and browner crow instead of distinctive grey blue plumage in breeding season.

Hoét đá là loài hoét có kích thước trung bình với chiều dài từ 21-23 cm với mỏ dài và mỏng. Chim trống, ngoài mùa sinh sản, có bộ lòng màu nâu tối với các đốm nhạt màu và đầu thì nâu hơn so với bộ lông xanh xám đặc trưng trong mùa sinh sản.

P5DA0157_L640

Hoét đá (chim trốngmái ngoài mùa sinh sản) – Blue rock thrush (female – non breeding season), Sơn Trà 1/2018

P5DA5864_L640

Hoét đá (chim trống non ngoài mùa sinh sản) – Blue rock thrush (immature male – non breeding season), Cát Bà, 11/2017

P5DA8748_L640

Hoét đá (chim trống ngoài mùa sinh sản) – Blue rock thrush ( male – non breeding season), Vân Long, 12/2017

T8B_2633_L640

T8B_3273_L640

Hoét đá (chim trống ngoài mùa sinh sản) – Blue rock thrush ( male – non breeding season), Vân Long, 12/2017

P5DA8125_L640

Hoét đá (chim trốngmái ngoài mùa sinh sản) – Blue rock thrush (female – non breeding season), Xuân Thủy, 1/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s