Hoét đá – Blue rock thrush

P5DA5843_L2048

Hoét đá (chim trống non ngoài mùa sinh sản) – Blue rock thrush (immature male – non breeding season), Cát Bà, 11/2017

P5DA8104_L640-2

Hoét đá (chim trốngmái ngoài mùa sinh sản) – Blue rock thrush (female – non breeding season), Xuân Thủy, 1/2018

Mô tả:

Blue rock thrush is medium size thrush with length from 21–23 cm with a long slim bill.  The male, in non breeding season, has darkish-brown plumage with pale mottling and browner crow instead of distinctive grey blue plumage in breeding season.

Description:

Hoét đá là loài hoét có kích thước trung bình với chiều dài từ 21-23 cm với mỏ dài và mỏng. Chim trống, ngoài mùa sinh sản, có bộ lòng màu nâu tối với các đốm nhạt màu và đầu thì nâu hơn so với bộ lông xanh xám đặc trưng trong mùa sinh sản.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA8747_L2048Hoét đá (chim trống) – Blue rock thrush (male),Vân Long, 12/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s