Sẻ bụi xám – Grey Bushchat

P5DA1071_L640

Sẻ bụi xám (con trống) – Grey Bushchat (male), Hà Nội, 2/2107

T8B_2255_L640

Sẻ bụi xám (con mái) – Grey Bushchat (female), Hà Nội, 12/2107

Sẻ bụi xám là chim trong họ đớp ruồi với một vạch trắng dài trên lông mày và cổ ở cả con trống và con mái tuy nhiên các đặc điểm khác của chúng lại rất khác nhau. Con đực có mặt nạ đen, lưng và đuôi xám, phần thân dưới về cơ bản trắng trong khi con mái thừ có lưng nâu đậm và phần thân dưới nâu nhạt.

The grey bushchat is bird in flycatcher family with long distinctive white supercilium and throat in both sexes, however, they are very different. The male has black mask, grey-fringed back, rump and generally white underpart while the female has dark brown back, rump and light grey underpart.

P5DA7876_L640

Sẻ bụi xám (con trống) – Grey Bushchat (male), Hà Nội, 12/2107

P5DA7983_L640

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s