Chim sâu lưng đỏ – Scarlet-backed flowerpecker

P5DA0096_L640

Chim sâu lưng đỏ (chim trống) – Scarlet-backed flowerpecker (male), Sơn Trà 1/2018

Chim sâu lưng đỏ là loài chim trong họ Chim sâu. Chim có kích thước nhỏ với đuôi ngắn, phần thân dưới trắng sữa, mắt và chân đen, mỏ cong nâu sậm. Chim trống có một dải lông đỏ trên lưng kéo dài từ đỉnh đầu đến phần đuôi trên trong khi chim mái có phần trên và dưới đuôi màu đỏ tươi.

The scarlet-backed flowerpecker (Dicaeum cruentatum) is a species in the flowerpecker family Dicaeidae. It is a small bird with a short tail, creamy white underparts, black eyes and legs, and a dark grey arched bill. The male has a bright red streak down its back from its crown to its tail coverts while the female has  scarlet upper tail coverts and rump.

T8A_3112_L640-2

Chim sâu lưng đỏ (chim trống) – Scarlet-backed flowerpecker (male), Nam Cát Tiên 10/2017

P5DA9713_L640-2

Chim sâu lưng đỏ (chim mái) – Scarlet-backed flowerpecker (female), Hà Nội, 11/2017.

P5DA9712_L640

Chim sâu lưng đỏ (chim mái) – Scarlet-backed flowerpecker (female), Hà Nội, 11/2017.

P5DA0085_L640

Chim sâu lưng đỏ (chim trống) – Scarlet-backed flowerpecker (male), Sơn Trà 1/2018

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s