Chim sâu lưng đỏ – Scarlet-backed flowerpecker

P5DA0096_L640

Chim sâu lưng đỏ (chim trống) – Scarlet-backed flowerpecker (male), Sơn Trà 1/2018

Chim sâu lưng đỏ là loài chim trong họ Chim sâu. Chim có kích thước nhỏ với đuôi ngắn, phần thân dưới trắng sữa, mắt và chân đen, mỏ cong nâu sậm. Chim trống có một dải lông đỏ trên lưng kéo dài từ đỉnh đầu đến phần đuôi trên trong khi chim mái có phần trên và dưới đuôi màu đỏ tươi.

The scarlet-backed flowerpecker (Dicaeum cruentatum) is a species in the flowerpecker family Dicaeidae. It is a small bird with a short tail, creamy white underparts, black eyes and legs, and a dark grey arched bill. The male has a bright red streak down its back from its crown to its tail coverts while the female has  scarlet upper tail coverts and rump.

Continue reading

Yểng quạ – Oriental dollarbird

T8C_1322_L640

Yểng quạ – Oriental dollarbird , Hòa Bình 5/2018

Yểng quạ có lưng và phần trên cánh màu xanh dương, cổ họng và phần dưới đuôi màu xanh da trời sáng.  Mỏ của chim màu đỏ cam, ngắn và rộng. Cả chim trống và chim mái tương đối giống nhau. Chim non có bộ lông nhạt màu hơn, cổ họng không có màu xanh da trời. Mỏ và chân chim non màu nâu thay vì màu đỏ như chim trưởng thành.

Oriental dollarbird has distinctive bluish-green on the back and wing coverts, glossy bright blue throat and under-tail. It’s orange-red bill is short and wide. Both sexes are similar. Juveline is much duller than the adults and do not have the blue colouring on their throats. It also has brown bills and feet instead of the red of the adults.

Continue reading

Chèo bẻo rừng – Bronzed Drongo

T8A_3253_L640

Chèo bẻo rừng – Bronzed Drongo, Nam Cát Tiên, 10/2017

Chèo bẻo rừng có bộ lông màu xanh da trời đậm bóng xếp nhịp nhàng tại phần đầu, cổ và ngực. Chim có mỏ đen dẹt, mắt đen. Đuôi của chim mảnh khảnh và xẻ sang hai bên với lông đuôi bên ngoài dài ra thêm một chút.

Bronzed drongo has dark blue-greenish plumage with a spangled appearance on the head, neck and breast. It has flattened black bill, black eyes . The tail is slender and well forked with the outer tail feathers flaring outward slightly.

Continue reading

Chèo bẻo xám – Ashy Drongo

T8A_3203_L640

Chèo bẻo xám – Ashy Drongo, Nam Cát Tiên, 09/2017

Chèo bẻo xám tương tự như các loài chèo bẻo khác (như là chèo bẻo đen) như bộ lông màu nâu tối, phần thân trên tối màu hơn phần thân dưới và có đuôi dài chẻ sâu. Chim có mỏ và chân đen, mắt đỏ.

The ashy drongo is similar to other drongo (such as black drongo) but the plume is mainly dark grey, the upper-part is darker than the lower-part and the tail is long and deeply forked. It has black bill and legs, red eyes.

Continue reading

Cú muỗi đuôi dài – Large-tailed nightjar

T8A_3075_L640

Cú muỗi đuôi dài – Large-tailed nightjar, Nam Cát Tiên September 2017

Cú muỗi đuôi dài là một loài thuộc họ Cú muỗi. Chúng có cái dài, chân ngày và mỏ rất ngắn. Lông chim nhìn chung có màu nâu nhạt, giữa đỉnh đầu và cả hai bên đầu có vạch dọc, rộng màu đen

The large-tailed nightjar (Caprimulgus macrurus) is a species of nightjar in the family Caprimulgidae. They have long slender wings, short legs and very short bills.

 

 

Bách Thanh Hổ – Tiger Shrike , Nam Cát Tiên và Hà Nội, 10/2017

P5DA0797_L640

Bách Thanh Hổ (con mái) – Tiger Shrike (female), Nam Cát Tiên, 7/2017

T8A_5182_L640

Bách Thanh Hổ (con trống) – Tiger Shrike (male), Hà Nội, 10/2017

Bách thanh hổ hay bách thanh vằn đươc đặt tên từ đặc điểm vằn đỏ nâu với các sọc đen giống hổ trên phần thân trên. Chim có mỏ lớn màu xanh đen, cuối mỏ màu đen, chân đen xám. Con trống có lông đầu xám với vạch mặt nạ đen trong khi con mái có sọc trắng hẹp trên mắt, mảng lông nhạt giữa mỏ và mắt, lông hông trắng đục với các vệt đen, đầu không có màu xám như chim trống.

The tiger shrike or thick-billed shrike (Lanius tigrinus) derives its name from the tiger-like pattern of its upperparts which are reddish-brown with blackish bars. It has thick, blue-black bill with a black tip and the legs are grey-black. The male has a grey head with a black mask while the female has a narrow white stripe above the eye, pale patch between the bill and eye and buff-white flanks with black barring and lack the grey and black on the head.

Continue reading

Phường chèo đỏ lớn – Scarlet Minivet,

P5DA0561_L640

Phường chèo đỏ lớn (con trống) – Scarlet Minivet (male), Nam Cát Tiên, 10/2017

P5DA0575_L640-2

Phường chèo đỏ lớn (con non) – Scarlet Minivet (immuture), Nam Cát Tiên, 10/2017

Phường chèo đỏ lớn là một loài chim nhỏ có chiều dài khoảng 20 cm. Con đực có thân dưới, mặt đuôi dưới, mông  và một mảng cánh mầu đỏ tươi, phần thân trên và đầu màu đen, trong khi con mái có phần thân dưới, mặt, mặt đuôi dưới, mông và một mảng cánh màu vàng và thân dưới màu xám olive.

The scarlet minivet (Pericrocotus flammeus) is small bird  with lenght of 20 cm.  The male has black beak and upper-parts and scarlet underparts, tail edges, rump and wing patches. The female has yellow underparts,  face, tail edges, rump and wing patches and greyish olive upper parts.

Continue reading