Đuôi cụt đầu xám – Blue rumped pitta

P5DA6649_L2048

Đuôi cụt đầu xám (con trống) – Blue rumped pitta (male), Tam Đảo, 5/2020

P5DA4177_L2048

Đuôi cụt đầu xám (con mái) – Blue rumped pitta (female), Di Linh, 5/2020

Mô tả:

Đuôi cụt đầu xám có kích thước trung bình trong họ Đuôi cụt (khoảng 22 cm). Chim trống và chim mái tương đối giống nhau. Chim trống có đầu màu nâu sáng trên đỉnh đầu, chuyển dần xuống gáy thành xanh da trời, ngực và hông màu nâu, lưng màu xanh lá cây nhạt. Màu lông chim mái giống chim trống nhưng nhạt hơn.

Description:

Blue rumped pitta is medium sized bird in  Pittidae family (22 cm). Male and female are little different. Male . Male has rufous-lilac on forehead and forecrown, becoming bright blue on hindcrown and nape, buffish breast and belly and greenish back. Female is duller and less blue in rump and nape.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA8576_L2048

Một đôi đuôi cụt đầu xám (con mái gần hơn) – couple blue rumped pitta (female is closer)

P5DA8153_L2048

Đuôi cụt đầu xám (con mái) – Blue rumped pitta (female), Cúc Phương 11,2018

One thought on “Đuôi cụt đầu xám – Blue rumped pitta

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s