Cu luồng – Grey capped emerald Dove

P5DA3252_L2048
Cu luồng (con mái) – Grey capped emerald Dove (female), Di Linh 5/2020
P5DA1399_L2048
Cu luồng (con trống) – Grey capped emerald Dove (male), Di Linh 5/2020

Mô tả:

Cu luồng có kích thước trung bình trong họ chim bồ câu (khoảng 25 cm). Chim có lưng và cánh màu xanh lục với đuôi cánh và đuôi màu đen, đỉnh đầu và lông mày trắng, mỏ đỏ và thân dưới đến vai màu nâu đậm. Chim trống và mái giống nhau ngoại trừ mảng trắng trên vai chim trống.

Description:

The common emerald dove medium-sized pigeon, (about 25 cm) in length. It has bright emerald green back and wings with blackish flight feathers and tail, white forehead and eyebrow, red beak and dark brown shoulder and underparts. Male and female look similar except  white patch on the edge of the shoulders on male.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

 

One thought on “Cu luồng – Grey capped emerald Dove

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s