Bắp chuối mỏ dài – Little spiderhunter

P5DA7485_L2048

Bắp chuối mỏ dài – Little spiderhunter, Nam Cát Tiên, 4/2018

Mô tả:

Bắp chuối mỏ dài có kính thước trung bình lớn trong họ hút mật (khoảng 14 cm). Không giống như các loài hút mật khác, chim trống và mái rất giống nhau. Chúng nổi bật với mỏ dài cong xuống, đầu xám với vành mắt không tròn. Chúng đều có thân trên xanh olive và thân dưới màu vàng nhạt.

Description:

Little spiderhunter is medium large sized bird in sunbird family (15 cm).  Unlike others sunbirds, both sexes are identical. They have distinctive long downcurved beak, slaty-grey head with broken whitish eyering, whitish throat. They all have greenish olive above and pale yellow below.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

One thought on “Bắp chuối mỏ dài – Little spiderhunter

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s