Cành cạch lớn – Puff-throated Bulbul

P5DA2163_L2048
Cành cạch lớn – Puff-throated Bulbul, Di Linh/2020

Mô tả:

Cành cạch lớn là loài có kích thước lớn trong nhóm chào mào (khoảng 24 cm). Chim có mào nâu dựng đặc trưng, má xám, lông cổ họng dài màu trắng, thân dưới vàng đậm và thân trên màu xanh olive.

Description:

Puff-throated bulbul is large sized species in bulbul group (about 24 cm). It has distinctive pointed buff crest, grey head-sides, long white throat feathers often puffed out, dark yellow underparts and strong greenish-olive upperparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

One thought on “Cành cạch lớn – Puff-throated Bulbul

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s