Cành cạch nhỏ – Grey-eyed bulbul

P5DA5304_L2048

Cành cạch nhỏ – Grey-eyed bulbul, Mã Đà, 11/2018

Mô tả:

Cành cạch nhỏ là chim có kích thước nhỏ trong họ chào mào (khoảng 18 cm). Chim có lông đầu, vai và thân dưới màu nâu nhạt với mào nhỏ, thân trên màu vàng pha xanh lá cây, phần dưới đuôi vàng.

Description:

Grey-eyed bulbul is small species under bulbul family (about 18 cm). It has dull brown head, shoulder and underparts with slight crest, greenish yellow upperparts, yellow vent.

Clips: https://www.youtube.com/watch?v=rjpmpL8xR6Y&t=21s

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s