Chim xanh trán vàng – Golden-fronted Leafbird

P5DA4244_L2048

Chim xanh trán vàng  – Golden-fronted Leafbird, Thác Mai, 8/2018

Mô tả:

Chim xanh trán vàng là loài có kích thước tương tự như các loài chim xanh khác tại Việt Nam (khoảng 18 cm). Lông chim có màu xanh lá cây là chủ đạo, nổi bật với mặt và cổ họng màu đen và đỉnh đầu màu vàng. Chim được phân biệt với các phân loài chim xanh trán vàng khác do thiếu viền màu vàng dưới vòng cổ.

Description:

Golden-fronted leafbird is same size as other species in leafbird grourp in Vietnam (about 18 cm). It has green plumage with a distinctive black face, throat and orange forehead. It is distinguishes from other sub-species of golden-fronted leafbird  since it lacks obvious yellow lower border to bib.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

P5DA3861_L2048

Chim xanh trán vàng (con non) – Golden-fronted Leafbird (juvenile), Thác Mai, 8/2018

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s