Mỏ rộng hồng – Banded broadbill

P5DA3029_L2048

Mỏ rộng hồng (con trống) – Banded broadbill (male), Mã Đà, 8/2018

Mô tả:

Mỏ rộng hồng là một trong năm loài mỏ rộng có tại Việt Nam. Chim có kích thước khoảng 22 cm. Chim có lông đầu màu đỏ bordeaux với vòng mắt xanh da trời sáng và mỏ lớn nổi bật màu xanh lam ngọc, thân dưới màu đỏ nhạt hơn và cánh màu đen với những mảng vàng sáng xen lẫn. Chim mái tương tự chim trống chỉ khác là không có vạch đen ngang ngực trên.

Description:

Banded broadbill is one of five species in broadbill group in Vietnam. It is about 22 cm long. It has vinous-reddish head with light blue eye-ring and distinctive  large turquoise blue bill, duller reddish underparts and black wing with broad light yellow band on flight feathers. The female is similar to the male but does not have narrow blackish band across upper breast.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA2958_L2048

P5DA2875_L2048

Mỏ rộng hồng (con trống) – Banded broadbill (male), Đà, 8/2018

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s