Đuôi đỏ núi đá trán xám – Daurian redstart

P5DA7629_L2048
Đuôi đỏ núi đá trán xám (con trống) – Daurian redstart (male), Hà Nội, 12/2019
P5DA8429_L2048
Đuôi đỏ núi đá trán xám (con mái) – Daurian redstart (female), Hà Nội, 12/2018

Mô tả:

Đuôi đỏ núi đá trán xám là một loài có kích thước lớn trong nhóm đớp ruồi cựu thế giới (khoảng 15 cm). Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống ngoài mùa sinh sản có đỉnh đầu và gáy màu xám, mặt và cánh màu đen, thân dưới màu cam đậm trong khi chim mái có thân trên màu nâu, thân dưới màu nâu nhạt hơn và có vòng tròn mắt màu trắng.

Description:

Daurian redstart is large sized species in the old world flycatcher (about 15 cm).  Male and female are strongly sexually dimorphic. Male in non-breeding season has brownish-grey crown to nape, blackish face and wing, brownish orange underpart while female has brown above, paler brown underparts and whitish eye ring. 

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA7743_L2048

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s