Chích đuôi cụt bụng xanh – Grey bellied tesia

P5DA2054_L2048

Chích đuôi cụt bụng xanh – Grey bellied tesia, Đà Lạt, 12/2018

Mô tả:

Chích đuôi cụt bụng xanh là một loài chim ăn dưới đất rất nhỏ (chỉ khoảng 9 cm).  Chim có thân trên màu xanh olive sáng với đuôi rất ngắn, lông mày xanh lá cây nhạt ngay trên một sọc mắt đậm màu đen. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Grey  bellied tesisa is very small species in ground-dwelling warbler group (about 9 cm). It has bright olive-green upperparts with very short tail, light green supercilium just above the strong black eye stripe and white underparts. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s