Cành cạnh đen – Black bulbul

P5DA7397_L640

Cành cạnh đen – Black bulbul, Đà Lạt, 12/2018

Cành cạnh đen là loài có kích thước tương đối lớn trong nhóm cành cạnh (khoảng 25 cm). Chim có bộ lông đen xám (đen hơn ở thân trên và xám nhiều hơn ở thân dưới), với mỏ, chân và cảng chân màu đỏ.

Black bulbul is relatively large sized species in bulbul group (about 25 cm).  It generally has blackish-grey plumage (blacker above and greyer below), with red bill, legs and feet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s