Phường chèo nâu mày trắng – Common woodshrike

P5DA1483_L2048
Phường chèo nâu mày trắng – Common woodshrike, Yok Don, 2/2020

Mô tả:

Phường chèo nâu mày trắng là loài có kích thước nhỏ hơn (khoảng 15 cm) giữa hai loài phường chèo nâu có thể quan sát được ở Việt Nam. Chim có đỉnh đầu màu xám nâu với lông mày lớn màu trắng, nổi bật với mặt đen, thân trên xám đậm với mảng trắng trên lông bao đuôi trên và thân dưới màu trắng nhạt. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Common woodshrike is smaller species (about 15 cm) between two woodshrikes which can be observed in Vietnam. It has brownish-grey crown with broad dull whitish supercilium, contrasting blackish mask, dark grey upperparts with white rump-banded and dull white underparts. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s