Nhạn nâu đỏ Á Châu – Asian plain martin

Nhạn nâu đỏ Á Châu – Asian plain martin, Hà Nội, 10/2021

Mô tả:

Nhạn nâu đỏ Á Châu là loài có kích thước nhỏ nhất trong nhóm nhạn (khoảng 10 cm). Chim có thân trên màu nâu, cổ và ngực màu nâu xám không có dải phân cách cổ và ngực, thân dưới màu trắng đục. Chim có đuôi chẻ nông nhất trong các loài nhạn.

Description:

Asian plain martin is the smallest sized species in the martin group (about 10 cm). It has brown upperparts, greyish-brown throat and breast without breast band and whitish underparts. The Asian plain martin has least shallow tail-folk among the martin group.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Nhạn nâu đỏ Á Châu – Asian plain martin, Ba Bể, 02/2023
Nhạn nâu đỏ Á Châu – Asian plain martin, Ba Bể, 02/2023

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s