Mòng két mày trắng – Garganey

Mòng két mày trắng (con mái) – Garganey (female), Xuân Thủy, 12/2021
Mòng két mày trắng (con trống) – Garganey (male), Vân Long, 3/2022

Mô tả;

Mòng két mày trắng là loài có kích thước tương đối nhỏ trong nhóm vịt (khoảng 40 cm). Con mái có đỉnh đầu đậm màu với mày trắng nhỏ, sọc ngang mắt đen đậm, nhiều sọc đen trên toàn thân. Con trống có đầu và cổ màu nâu tối với đỉnh đầu đậm màu và lông mày dài hơn so với con mái.

Description:

Garganey is a relatively small sized species in the duck group (about 40 cm). Female has a dark crown, narrow whitish supercilium, bold dark eyestripe, heavy dark cheek-bars in whole body. Male has a mostly dark brownish head and neck with blacker crown and pronounced long white supercilium

Clips:

Specially thank for this great contribution from Mark Avibirds.com

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Mòng két mày trắng (con trống) – Garganey (male), Vân Long, 3/2022
Mòng két mày trắng (con mái) – Garganey (female), Xuân Thủy, 12/2021
Mòng két mày trắng – Garganey, Xuân Thủy, 12/2021

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s