Mòng bể đầu đen – Black headed gull

Mòng bể đầu đen – Black headed gull, Xuân Thủy, 3/2022

Mô tả:

Mòng bể đầu đen là loài khá nhỏ trong nhóm mòng (khoảng 35 cm). Ngoài mùa sinh sản, chim trưởng thành có đầu trắng với mảng đen nổi bật ở tai, mỏ đỏ với đỉnh mỏ màu đen, cổ và thân dưới màu trắng, thân trên màu xám nhạt và chân màu đỏ.

Description:

Black-headed gull is a relative small and slim species in the gull group (about 35 cm). In non-breeding season, the adult has a white head with prominent dark ear-spot and blacktipped red bill, white neck and underparts, pale grey upperparts and dark red legs and feet.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Vịt lưỡi liềm – Falcated duck

Vịt lưỡi liềm (còn trống) – Falcated duck (male), Xuân Thủy, 12/2021
Vịt lưỡi liềm (còn mái) – Falcated duck (female), Xuân Thủy, 12/2021

Mô tả:

Vịt lưỡi liềm là loài có kích thước trung bình trong nhóm vịt (khoảng 50 cm). Con trống có đầu xanh bóng đậm đặc trưng, cổ và phần trước ngực trắng được tắc bởi dải màu đen mỏng, phần còn lại cơ thể chủ yếu màu xám. Con mái khác với con trống ở phần đầu màu nâu xám.

Description:

Falcated duck is a medium sized species in the duck group (about 50 cm). The male has distinctive dark glossy green head, white throat and upper foreneck separated by black thin band, and mostly greyish remainders. The female is different from the male with plain greyish-brown head.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Vịt mốc – Northern Pintail

Vịt mốc – Northern Pintail , Xuân Thủy, 12/2021

Mô tả:

Vịt mốc là loài có kích thước trung bình trong nhóm vịt (khoảng 55cm). Con trống dễ nhận biết với đuôi dài (đến 10 cm), đầu và phần cổ trên màu sô-cô-la đậm, ngực trên màu trắng, thân dưới màu xám. Con mái có đầu màu nâu, thân dưới nhiều đốm nâu và phần dưới cánh khi bay màu xám.

Description:

Northern pintail is a medium sized species in the duck group (about 55 cm). The male has unmistakable long tail (up to 10 cm), dark chocolate-brown head and upper-neck, white upper-breast, greyish upperparts. The female has a plain brown head, brown spotted-underparts and distinctive greyish underwing (in flight).

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Vịt cánh trắng – Gadwall

Vịt cánh trắng (con mái) – Gadwall (female), Xuân Thủy, 12/2021

Mô tả:

Vịt cánh trắng là loài có kích thước trung bình trong nhóm vịt (khoảng 50cm). Con trống có bộ lòng màu xám với mỏ đen, sọc ngang mắt đen, ngắn, và sọc trắng nhỏ trên cánh. Khi bay, chim có mảng trắng hình vuông dễ nhận ra trên phần lông thứ cấp. Con mái

Description:

Gadwall is a medium sized species in the duck group (about 50 cm). Male has overall greyish plumage with black bill, small blackish eye-stripe and small white stripe in wing. In fight, it has obvious square white patch on inner secondaries. Female is similar to male but has an orange bill.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Vịt trời Ấn Độ – Indian spot-billed duck

Vịt trời Ấn Độ – Indian spot-billed duck, Xuân Thủy, 12/2021

Mô tả:

Vịt trời Ấn Độ là loài có kích thước lớn trong nhóm vịt (khoảng 60 cm). Chúng rất giống Vịt trời Trung Quốc nhưng ko có sọc đen ở dưới mắt. Chim có sọc đen tương phản trên đỉnh đầu và ngang mắt, mỏ đen với đỉnh mỏ vàng, thân trên màu nâu với nhiều tua rua nhỏ màu nâu da bò, ngực và sườn nhạt màu hơn với nhiều sọc và chấm nâu đậm.

Description:

Indian spot-billed duck is a big sized species in the duck group (about 60cm). It looks like Chinese spot-billed duck but lack the dark stripe from below eye. It has sharply contrasting blackish crown and eyestripe, distinctive blackish bill with broad yellow tip, dark brown with narrow buffish fringes upperparts and paler breast and franks with dark brown streaks and mottling;

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Vịt trời Trung Quốc – Chinese spot-billed duck

Vịt trời Trung Quốc – Chinese spot-billed duck, Xuân Thủy, 12/2021

Mô tả:

Vịt trời Trung Quốc là loài có kích thước lớn trong nhóm vịt (khoảng 60 cm). Chim có cổ dài và mỏ xanh đen với đầu mỏ màu vàng và sọc đen trên má và bộ lông đan xen theo hình vảy toàn cơ thể. Khi bay, có thể quan sát rõ mảng xanh lá cây viền trắng xung quanh trên cánh tuy nhiên khi bơi chỉ nhìn thấy một sọc trắng phía ngoài cánh.

Description:

The spot-billed duck is a big sized species in the duck group (about 60cm). It has a long neck and a blackish blue bill with yellow tip and black curved-bands in their cheeks and a scaly patterned body. When flying, it has a distinctive green speculum bordered by white in their wing but only white stripe stands out when swimming.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Vịt đầu vàng – Eurasian wigeon

Vịt đầu vàng (con trống) – Eurasian wigeon (male), Xuân Thủy, 12/2021
Vịt đầu vàng (con mái) – Eurasian wigeon (female), Xuân Thủy, 12/2021

Mô tả:

Vịt đầu vàng là loài có kích thước trung bình trong nhóm vịt (khoảng 50 cm). Con trống có đầu màu hạt dẻ sáng với mảng rộng màu vàng (từ chân mỏ đến đỉnh đầu), thân trên màu xám, ngực màu hồng đậm và phần còn lại thân dưới màu trắng. Con mái nhỏ hơn con trống, có toàn bộ đầu, cổ, ngực, và sườn màu nâu đậm (không có mảng vàng trên đầu).

Description:

Eurasian wigeon is a medium sized species in the duck group (about 50 cm). The male has a distinctive bright chestnut head with broad yellowish median stripe (from bill base to crown), greyish upperparts, pinkish breast and mostly whitish remainder of underparts. The female is smaller than male and has plain dark brownish head, neck, breast and flanks (no yellowish stripe).

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Mòng két – Eurasian Teal

Mòng két (con mái) – Eurasian teal (female), Xuân Thủy, 12/2021
Mòng két (con trống) – Eurasian teal (male), Xuân Thủy, 12/2021

Mô tả:

Mòng két là loài có kích thước nhỏ nhất trong nhóm vịt (khoảng 36 cm). Con trống có đặc điểm rất dễ định danh với đầu màu hạt dẻ đậm, một mảng xanh đậm bóng từ mắt đến gáy và phần lớn bộ lông còn lại màu xám. Con mái tương tự mòng két mày trắng mái nhưng không có mày trắng.

Description:

Eurasian teal is the smallest species in the duck group (36 cm). The male has unmistaken appearance with a dark chestnut head, broad glossy dark green patch from eye to nape and mostly greyish plumage. Female is similar to the garganey without whitish supercilium.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Mòng két mày trắng – Garganey

Mòng két mày trắng (con mái) – Garganey (female), Xuân Thủy, 12/2021
Mòng két mày trắng (con trống) – Garganey (male), Vân Long, 3/2022

Mô tả;

Mòng két mày trắng là loài có kích thước tương đối nhỏ trong nhóm vịt (khoảng 40 cm). Con mái có đỉnh đầu đậm màu với mày trắng nhỏ, sọc ngang mắt đen đậm, nhiều sọc đen trên toàn thân. Con trống có đầu và cổ màu nâu tối với đỉnh đầu đậm màu và lông mày dài hơn so với con mái.

Description:

Garganey is a relatively small sized species in the duck group (about 40 cm). Female has a dark crown, narrow whitish supercilium, bold dark eyestripe, heavy dark cheek-bars in whole body. Male has a mostly dark brownish head and neck with blacker crown and pronounced long white supercilium

Clips:

Specially thank for this great contribution from Mark Avibirds.com

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading