Cú mèo Latusơ / Mountain scops owl

Cú mèo Latusơ / Mountain scops owl, Cúc Phương 2/2022

Mô tả:

Cú mèo Latusơ là loài có kích thước nhỏ trong nhóm cú mèo (khoảng 20 cm). Chim có mắt màu vàng nổi bật, thân trên nâu xám, thân dưới nâu da bò với nhiều mảng trắng trên vai và cánh.

Description:

Mountain scops owl is a small species in owl group (about 20 cm). It has prominent yellow eye, rufescent upperparts, buffish to rufous underparts with white markings in scapular and wing-coverts.

Clip:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Cú mèo Latusơ – Mountain scops owl, Cúc Phương 2/2022
Cú mèo Latusơ / Mountain scops owl, Mù Căng Chải 10/2020
Cú mèo Latusơ -/Mountain scops owl, Mù Căng Chải 10/2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s