Hù trán trắng – Spotted owlet

P5DA1814_L2048

Hù trán trắng – Spotted owlet, Yok Don, 2/2020

Mô tả:

Hù trán trắng là loài có kích thước nhỏ trong nhóm cú (khoảng 20 cm). Chim có lông mày trắng rậm, lòng mắt vàng nổi bật, thân trên màu xám nâu với nhiều điểm trắng, và thân dưới trắng với nhiều sọc nâu trên ngực. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Spotted owlet is small species in owl group (about 20 cm). It has broad white supercilium, distinctive yellow iris, brownish-grey upperparts with white spots and  whitish underparts with heavy brown bars in upper-breast. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Hù trán trắng là một trong một số loài cú có thể săn mồi ban ngày.

Interesting facts:

Spotted owlet is one among few species in owl group can hunt during day time. 

Cú vọ – Asian barred owlet

P5DA1070_L2048

Cú vọ – Asian barred owlet, Di Linh, 1/2020

Mô tả:

Cú vọ là loài có kích thước tương đối lớn trong nhóm cú vọ (khoảng 22 cm). Chim có đầu tròn (không có tai), mày mắt trắng nhỏ, mắt vàng, lông màu nâu xám với nhiều sọc ngang trắng trên thân trên và đầu, bụng, ngực và hông trắng với nhiều sọc lớn màu nâu. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Asian barred owlet is fairly large species in owlet group (about 22 cm). It has rounded head (no ear-tufts), narrow whitish eyebrows, yellow eyes. gray brown plumage with dense whitish bars in upperparts and head, white ventral line, belly and lower flanks with broad brown streaks. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Cú mèo khoang cổ – Collared scops owl

P5DA0662_L2048

Cú mèo khoang cổ (con non) – Collared scops owl (juvenile), Ba Vì, 7/2019

Mô tả:

Cú mèo khoang cổ là loài có kích thước trung bình trong chi Cú mèo (gồm 45 loài). Chim có hai tai dựng nhỏ, mắt to sáng, thân trên màu nâu với nhiều chấm nâu sáng và thân dưới nâu sáng với nhiều sọc nhỏ đậm. Chim trống và chim mái giống nhau nhưng chim mái thường có kích thước lớn hơn.

Description:

Collared scop owl is medium sized species (about 23 cm) among large group of 45 scops- owl species. It has small, pronounced ear-tufts, big bright eyes, brown upperparts with faint buff spotting and buff underparts with fine darker streaking. Both sexes look similar but female usually is bigger than male.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading