Sẻ đồng lùn – Little bunting

Sẻ đồng lùn (ngoài mùa sinh sản) – Little bunting (non-breeding season), Hà Nội, 2/2022

Mô tả:

Sẻ đồng lùn là loài có kích thước nhỏ trong nhóm sẻ đồng (khoảng 13 cm). Bộ lông chim phần lớn màu nâu với sọc đậm tối màu trên đỉnh đầu, vành mắt trắng, tai màu nâu hạt dẻ và nhiều sọc đen nhỏ trên ngực và sườn. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Little bunting is small sized species in bunting group (about 13 cm). It has overall brown plumage with distinctive broad blackish lateral crown-stripes, whitish eyering, rufous-chestnut ear-coverts and finely dark-streaked breast and flanks. Sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Sẻ đồng lùn (ngoài mùa sinh sản) – Little bunting (non-breeding season), Hà Nội, 2/2022
Sẻ đồng lùn (ngoài mùa sinh sản) – Little bunting (non-breeding season), Hà Nội, 2/2022
P5DA8176_L2048
Sẻ đồng lùn (ngoài mùa sinh sản) – Little bunting (non-breeding season), Thanh Trì, 2/2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s