Chim sâu mỏ lớn / Thick-billed flowerpecker

Chim sâu mỏ lớn / Thick-billed flowerpecker, Mã Đà, 2/2022

Mô tả:

Chim sâu mỏ lớn là một loài có kích thước trung bình trong nhóm chim sâu (khoảng 10 cm). Chim có thân trên màu nâu xám, vàng ô liu dần trên cánh và trên đuôi, và xám nhạt với sọc màu đen nhạt, đuôi ngắn. Mỏ chim khỏe, màu tối. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Thick-billed flowerpecker is medium size bird in the flowerpecker group (about 10 cm). It has dark grey brown upperparts, more olive wing and rump and dull greyish with light buffy streaking underparts, fairly short tail. It’s beak is dark and strong. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA4002_L2048
Chim sâu mỏ lớn / Thick-billed flowerpecker, Thác Mai, 8/2018
P5DA3583_L2048
Chim sâu mỏ lớn / Thick-billed flowerpecker, Thác Mai, 8/2018

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s