Chìa vôi trắng lưng đen – Black backed wagtail

Chìa vôi trắng lưng đen (con mái) – Black backed wagtail (female), Đình Cả, 12/2020

Mô tả:

Chìa vôi trắng lưng đen là một loài phụ trong loài chìa vôi trắng (khoảng 19 cm). Chim có bộ lông chủ yếu là đen và trắng với sọc đen mỏng từ mỏ đến tai, trán, cằm và thân dưới trắng, và đỉnh đầu và gáy đen. Chim trống thường có lưng đen trong khi con mái thì gáy và thân trên màu xám nhạt.

Description:

Black backed wagtail is one subspecies in white wagtail group (about 19 cm). It has mainly black and white plumage with black thin line from beak to ears, white forehead, chin and underparts, black crown and nape. The male has black back but female has slate-grey nape to upperparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Chim manh hồng – Rosy pipit

Chim manh hồng (bộ lông ngoài mùa sinh sản) – Rosy pipit (non-breeding season), Than Uyên, 10/2020

Mô tả:

Chim manh hồng là loài có kích thước trung bình trong nhóm manh (khoảng 16 cm). Trong mùa sinh sản chim có mày và ngực hồng nổi bật, thân dưới và ngực ít sọc đen hơn, thân trên mày xanh lá cây đậm, lông bao đuôi dưới mày trắng. Ngoài mùa sinh sản, mày chim chuyển màu trắng, không có màu đỏ trên ngực và thân dưới.

Description:

Rosy pipit is a medium sized species in pipit group (about 16 cm). In breeding season, it has prominent pink throat and supercilium, less heavy streaks in breast and underparts, greenish upperparts and whitish rump. In non-breeding season, it’s supercilium change to white, missing pink in breast and underparts.

Clip

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Chim manh họng đỏ – Red throated pipit

Chim manh họng đỏ – Red throated pipit, Than Uyên, 10/2020

Mô tả:

Chim manh họng đỏ là loài có kích thước trung bình trong nhóm manh (khoảng 16cm). Chim có họng, ngực mà hai má hồng đỏ, ngực mà sườn nhiều sọc đen. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Red-throated pipit is medium sized species in pipit group (about 16 cm). It has distinctive pinkish red throat, upper-breast and head-sides, heavy blackish streaked breast and franks, pale underparts. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Chìa vôi vàng – Eastern yellow wagtail

Chìa vôi vàng – Eastern yellow wagtail , Thanh Trì, 9/2020

Mô tả:

Chìa vôi vàng là loài có kích thước trung bình trong nhóm chìa vôi (khoảng 18 cm). Phần đỉnh đầu đến gáy chim màu xám với lông mày và cằm trắng, thân trên màu xám và thân dưới màu vàng. Chim mái giống chim trống nhưng nhạt màu hơn. Chim non giống chim mái nhưng thân trên xám đậm hơn và thân dưới trắng hơn.

Description:

Eastern yellow wagtail is medium sized species in wagtail group (about 18 cm). It has grey forehead to nape with prominent white suppercilium and chin, gray upperparts and yellow underparts. Female is usually duller than male. First winter is like female but upperparts tend to be greyer, underparts whiter.

Clips;

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Chim manh – Paddyfield pipit

P5DA6524_L2048

Chim manh – Paddyfield pipit, Thanh Trì, 2/2020

Mô tả:

Chim manh rất giống với chim manh lớn nhưng có kích thước nhỏ hơn (khoảng 15 cm). Lông chim chủ yếu màu nâu với lông mày lớn, các sọc lớn màu nâu xám nổi bật ở thân trên, thân dưới nhạt màu với sọc nhỏ ở trước ngực. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Paddyfield pipit looks similar but smaller than Richard’s pipit (about 15 cm). It has overall brown plumage with broad suppercilium, contrastingly streaked grey-brown upperparts, and pale below with breast streaking. Sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Continue reading

Chìa vôi rừng – Forest Wagtail

P5DA0979_L2048

Chìa vôi rừng – Forest wagtail, Hanoi, 4/2018

Mô tả:

Chìa vôi rừng là chim có kích thước trung bình trong họ chìa vôi (khoảng 17 cm). Chim có mày trắng trên mắt, lưng và đỉnh đầu màu nâu pha xanh olive, cánh đen với hai sọc trắng đục và thân dưới trắng với hai sọc đen song song ngang ngực. Chìa vôi rừng có một thói quen đặc biệt là lắc đuôi ngang khi đứng. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Forest wagtail is a medium-sized bird in the wagtail family (17 cm). It has a white supercilium, olive brown back and crown, black wings with two yellowish white wing bars and white underparts with  double black breast band. It has a unique habit of wagging its tail sideways when it stands. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Chìa vôi trắng Trung quốc – Chinese wagtail

P5DA4039_L2048.jpg

Chìa vôi trắng Trung Quốc (con mái) – Chinese wagtail (female), Thanh Trì, 9/2019.

Mô tả:

Chìa vôi trắng Trung quốc là một trong năm phân loài quan sát được tại Việt Nam của loài Chìa vôi trắng. Chim có chiều dài khoảng 18cm.  Phần thân trên đen của chim (bao gồm cả đỉnh đầu, gáy, lưng, phần trên của đuôi, và mông) rất nổi bật với phần trắng trên cằm, cổ họng, mặt và phần thân dưới. Chim có cảng chân, bàn chân và mỏ màu xám đen với điểm đen nhất là đầu mỏ.

Description:

Chinese wagtail (Motacilla alba leucopsis) is one among five observed in Vietnam of white wagtail. It is about 18 cm long. It has black upper parts (including crown, nape, back, uppertail -coverts, rump),  beautifully contrast with white chin, throat , face and underparts and dark grey leg, feet and bill with darkest at the tip.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Chìa vôi núi – Grey Wagtail

P5DA0557_L2048

Chìa vôi núi – Grey Wagtail, Ngọc Linh  10/2019

Mô tả:

Chìa vôi núi là loài chìa vôi nhỏ. Chim có sọc trắng hẹp trên mắt, vành trắng tròn dưới mắt và họng trắng. Phần trên của chim gồm cả đầu và lưng xám. Cánh tối màu với nhiều sọc trắng. Chim có phần dưới đuôi và hậu môn màu vàng tươi nổi bật trên phần thân dưới trắng.

Description:

Grey wagtail is small wagtail. It has a narrow white supercilium, a broken eye ring, and white throat. It’s upperparts including head and back are grey. The wing is dark with white streaks. It has yellow vent contrasting with whitish underparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading