Chào mào vàng mào đen – Black-crested Bulbul, Cúc Phương October 2017

T8A_3524_L640

Chào mào vàng mào đen là loài chim có kích thước trung trong họ chào mào. Chim có đầu màu đen có mào dựng và có vòng trắng xung quanh mắt. Lông phần còn lại của cơ thể màu vàng với các tông màu khác nhau.

The black-crested bulbul (Pycnonotus flaviventris) is medium-sized, a member of the bulbul family. The bird’s head is black with permanently erected recurved crest and white rings around their eyes.  The rest of its body is different shades of yellow.

Chào mào mũ đen – Sooty-headed Bulbul, Ninh Bình, April 2017

A7E08539_L640

Chào mào mũ đen là chim tương đối nhỏ với phần thân trên màu nâu xám, phần dưới trắng, đầu đen có một đỉnh nhỏ màu đen, có một phần lông đỏ hoặc vàng dưới đuôi

Sooty-headed Bulbul is pretty small bird with grey-brown upperparts and whitish underparts, black head with a small crest, red or yellow  patch on the undertail

Continue reading