Chào mào – Red-whiskered Bulbul

P5DA8617_L2048

Chào mào – Red-whiskered Bulbul, Hanoi, 05/2020

Mô tả:

Chào mào là loài có kích thước trung bình trong nhóm chào mào (20 cm). Chim có phần thân trên màu nâu và thân dưới trắng với dải đốm đen chạy trên ngực. Chim có một mào đen cao, dựng thẳng, mặt có một mảng lông đỏ, một dải lông màu đen mỏng dưới má, đuôi dài màu nâu với phần cuối lông đuôi màu trắng, lông bao đuôi dưới đỏ.

Description:

Red-whiskered bulbul is medium sized species in bulbul group (about 20 cm). It has brown upper-parts and whitish underparts with buff flanks and a dark spur running onto the breast at shoulder level. It has a tall pointed black crest, red face patch and thin black moustachial line. The tail is long and brown with white terminal feather tips, but the vent area is red.

Clips: N/A

Thông tin thú vị: N/A

Interesting facts: N/A

IMG_4961_ES_1440

Chào mào – Red-whiskered Bulbul, Hanoi, 05/2017

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s