Chích lá mỏ rộng – Large-billed leaf warbler

P5DA9802_L640

Chích lá mỏ rộng – Large-billed leaf warbler, Hà Nội, 11/2017

Mô tả:

Chích lá mỏ rộng là chim chích xanh lá có kích thước lớn khoảng (13 cm) với sọc trắng dài trên mắt, sọc ngang mắt xanh ô liu rộng và mỏ lớn đen với gốc mỏ dưới màu vàng cam. Chim có phần thân trên xanh lá đậm, thân dưới xám nhạt và phần dưới đuôi trắng.

Description:

Large-billed leaf warbler is a large-sized dark greenish leaf-warbler (about 13 cm)  with long white supercilium, broad olive eyestripe and large dark bill with pale orange base of lower mandible. It has greenish-olive upperpart, pale grayish underpart and white vent.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading