Hoét Sibêri – Siberian Thrush

T8A_5524_L640

Hoét Sibêri (con mái) – Siberian Thrush (female), Hà Nội, 10/2017

P5DA1751_L640

Hoét Sibêri (con trống) – Siberian Thrush (male), Hà Nội, 10/2017

T8A_8613_L640

Hoét Sibêri (con non) – Siberian Thrush (juvenile), Hà Nội, 10/2017

The Siberian Thrush is similar in size to the song thrush. Sexes are very different but they both can be identified by the black band on the white underwings in flight. The male Siberian thrush is a dark blue-grey with a white stripe above the eye. The female is a much browner bird, with a buff stripe above the eye. It is strongly migratory moving to Vietnam and other southeastern Asian countries from Siberia during the winter. It eats wide range of of insects, earthworms and berries.

Hoét Sibêri có kích thước tương tự của loài hoét khác sinh sản dọc lục địa Âu – Á. Con trống và con mái rất khác nhau nhưng chúng đều có thể nhận biết được nhờ dải màu đen trên phần lông cánh dưới màu trắng khi bay. Con trống có lông tối màu pha bởi màu xanh da trời – nâu với một sọc trắng trên mắt. Con mái thì lông nhiều màu nâu hơn với sọc vàng nhạt trên mắt. Đây là một loài chim di cư từ Sibêri đến Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác trong mùa đông. Chim ăn rất nhiều loại côn trùng, giun đất và quả mọng.

Continue reading

Đớp ruồi nâu – Asian brown flycatcher

P5DA0230_L640

Đớp ruồi nâu – Asian brown flycatcher, Sơn Trà,9/2017

Đớp ruồi nâu là loài chim nhỏ trong họ đớp ruồi. Nó là chim di cư đến vùng nhiệt đới Châu Á trong mùa đông. Chim trưởng thành có phần thân trên màu nâu xám, góc mỏ dưới vàng nhạt, phần dưới màu trắng với phần sườn pha nâu.

The Asian brown flycatcher (Muscicapa dauurica) is a small bird in the flycatcher family. It is migratory to tropical southern Asia during winter. The adult has grey-brown upperparts, yellowish under the lower bill and whitish underparts with brown-tinged flanks

Continue reading