Chích Chòe Than – Oriental Magpie-Robin

P5DA4423_L2048

Chích Chòe Than (con trống) – Oriental Magpie-Robin (male) Hà Nội, 10/2018

T8A_4204_S640

Chích Chòe Than (con mái) – Oriental Magpie-Robin (female) Hà Nội, 10/2017

Mô tả:

Chích chòe than là một loài chim kích thước lớn trong họ đớp ruồi (khoảng 20 cm) . Nó có bộ lông đặc biệt màu đen và trắng với một cái đuôi dài được giữ thẳng đứng khi kiếm thức ăn trên mặt đất.

Description:

The  oriental magpie-robin is a large bird in flycatcher group (about 20 cm). They are distinctive black and white birds with a long tail that is held upright as they forage on the ground or perch conspicuously. 

Clips:

Thông tin thú vị:

Chích chòe than là chim đại diện quốc gia của Bangladesh.

Interesting facts:

The oriental magpie-robin is the national bird of Bangladesh

Continue reading