Yến mào – Crested treeswift

P5DA1834_L2048

Yến mào (chim trống) – Crested treeswift (male), Yok Don, 2/2020

P5DA1365_L2048

Yến mào (chim trống) – Crested treeswift (male), Yok Don, 2/2020

Mô tả:

Yến mào là loài chim có kích thước nhỏ (khoảng 20 cm). Chim trống có mặt và phần cổ trên màu nâu nhạt nổi bật, có mào dựng và cánh dài màu xám, thân trên xám nhạt và bụng và lông bao đuôi dưới màu trắng. Chim mái giống chim trống nhưng không có phần màu nâu nhạt trên mặt và cổ họng

Description:

Crested treeswift is small species (about 20 cm). Male has distinctive rufous head sides and upper throat, grey erected crest and long wing, pale grey upper part and whitish belly and vent. Female is similar to male but missing the rufous of head and throat.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading