Cò ngành nhỏ – Little egret

P5DA4891_L2048
Cò ngành nhỏ – Little egret, Xuân Thủy, 05/2017

Mô tả:

Cò ngành nhỏ có kính thước nhỏ trong nhóm cò ngành (khoảng 60 cm). Chim có bộ lông mùa hè hoàn toàn trắng. Sau gáy có 2 lông dài, mảnh, cổ dưới và ngực có nhiều lông dài và nhọn. Các lông ở lưng có phiến thưa trùm cả hông và đuôi. Mỏ màu đen trong mùa sinh sản và chuyển sang vàng ngoài mùa sinh sản

Description:

The little egret is a small species in egret group (about 60 cm). It is a snow-white bird, with two long drooping plumes in crest and more in breast, long black legs and yellow feet. Bill is black in breeding season but changes to yellow in non-breeding season.

Clips:

Interesting facts:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s