Cò nhạn – Asian Openbill Stork, Thung Nham – Ninh Bình, 04/2017

IMG_4479_L2048

Cò nhạn (cò ốc) có màu lông xám hoặc trắng với đuôi và cánh đen bóng. Cò nhạn trưởng thành có khe hở giữa phần mỏ cong trên và mỏ dưới cong ngược lại. Mặc dù thường cư trú trong khu vực của nó (chủ yếu tại Ấn độ và Đông Nam Á), nhưng chúng cũng có thể thực hiện những chuyến đi dài do điều kiện thời tiết và nguồn thức ăn. Ảnh trên là một Cò nhạn trưởng thành được quan sát tại Thung Nham, Ninh Bình trong mùa sinh sản.

It is greyish or white with glossy black wings and tail and the adults have a gap between the arched upper mandible and recurved lower mandible. Although resident within their range (from mainly in the Indian subcontinent and Southeast Asia), they make long distance movements in response to weather and food availability. The photo is an adult Asian Openbill was seen in Thung Nham, Ninh Binh during breeding season.

IMG_4495_ES_1440

A7E00376_ES_1440

Young Asian openbills are born without this gap which is thought to be an adaptation that aids in the handling of snails, their main prey. The photos show them standing in their nest waiting food from their parent.

Các con Cò nhạn non được sinh ra không có khe hở giữa hai mỏ. Điều này được cho là một tiến hóa nhằm chúng ăn thức ăn chủ yếu của chúng là ốc. Hai ảnh trên thể hiện các con Cò nhạn non đứng trên tổ đợi bố mẹ chúng mang thức ăn về.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s