Bách thanh đuôi dài – Long-tailed shrike

T8B_1222_L640

Bách thanh đuôi dài – Long-tailed shrike, Xuân Thủy, 11/2017

Bách thanh đôi dài – hay còn gọi là bách thanh lưng hung có chiều dài khoảng 25 cm, đuôi dài màu đen, đầu có màu lông xám, lưng màu hung nâu. Chúng là loài sống định cư phổ biến tại miền bắc và miền trung Việt Nam. Chúng ưu sống khu vực thưa rộng thường đậu trên đỉnh bụi cây, dây điện.

The long-tailed shrike is a typical shrike, favouring dry open habitats and found perched prominently atop a bush or on a wire. The dark mask through the eye is broad and covers the forehead in most subspecies.

T8B_1343_L640

Bách thanh đuôi dài, Xuân Thủy 11/2017

IMG_7045_ES_1440

IMG_6340_ES_1440

IMG_7047_ES_1440

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s